20 września 2019 r., Poznań

Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

XI Środowiskowa Konferencja Doktorantów

Konferencja:

 • 11

  dni

 • 22

  godziny

 • 33

  minuty

 • 44

  sekundy

English version

O Konferencji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Środowiskowej Konferencji Doktorantów, organizowanej przez Kierowników Studiów Doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi pracownikami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta będzie nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku naukowym.

Dlaczego warto wziąć udział w GTS 2019?

 • Interdyscyplinarność
 • Szeroki punkt widzenia
 • Aktualna tematyka
 • Spotkania świata nauki z praktykami biznesu
 • Publikacja pokonferencyjna
 • Networking świata młodych doktorantów

Obszary tematyczne konferencji:

 • Ekonomia
 • Finanse
 • Gospodarka światowa/ międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes
 • Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie

Uczestnictwo w konferencji umożliwia wygłoszenie referatu z możliwością publikacji artykułu w wybranym czasopiśmie. Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji zostaną rekomendowane czasopismom znajdującym się na liście Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje wkrótce.

Referaty oraz artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Bez aktywnego udziału w konferencji nie będzie możliwości publikacji.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI GTS2019

Ważne terminy

Przesyłanie zgłoszeń i abstraktów (przedłużone):
18 sierpnia 2019 r.

Informacje o akceptacji abstraktu:
23 sierpnia 2019 r.

Uiszczenie opłaty konferencyjnej:
6 września 2019 r.

Przesyłanie prezentacji:
18 września 2019 r.

Konferencja:
20 września 2019 r.

Przesyłanie artykułów:
30 września 2019 r.

Archiwum

Wymagania

Wpłaty mogą być dokonywane na podstawowe konto bankowe UEP: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918. W tytule przelewu prosimy podać: GTS 2019 oraz swoje imię i nazwisko.
Opłatę za konferencję w kwocie 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r.
UWAGA!: W zależności od wybranego czasopisma, opłata konferencyjna może nie zawierać w sobie kosztów publikacji.

Abstrakt

Poster

Program Konferencji

(20 września 2019 r.)

09:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30 Rozpoczęcie konferencji oraz wystąpienia w sesji plenarnej (sala 111A)

 • Uroczyste otwarcie
 • Markus C. Kerber - National souvereignty in the European Union context - the role of constitutional courts

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:45 Pierwsze sesje tematyczne

GOSPODARKA (sala 306A)

 • Model rachunku kosztów
 • Wpływ formy prawnej i podatków dochodowych na obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych
 • Determinanty struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce
 • Zastosowanie reguł polityki fiskalnej w polskiej polityce budżetowej
 • Systemy emerytalne w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej - analiza komparatywna
 • Logika strategii wzrostu firmy
 • Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej

TECHNOLOGIA (sala 307A)

 • Czy polskie firmy przygotowane są na rozwój technologiczny (IoT)?
 • Strategie stabilizacyjne przedsiębiorstw społecznych
 • Narzędzia pomiaru czytelności sprawozdań narracyjnych
 • Ocena wykorzystania Internetu w komunikacji marketingowej placówek medycznych w świetle badań własnych
 • Marketing sensoryczny w praktyce. Studium przypadku
 • Influencer marketing jako komunikacyjny system CRM

SPOŁECZEŃSTWO (sala 309A)

 • Czy łatwo być kobietą liderem? – na przykładzie Marty Klepki (dyrektor hotelu BLOW UP HALL 5050)
 • Rozwój społeczno-gospodarczy, spór terminologiczny i próby jego pomiaru
 • Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej
 • Zarządzanie humanistyczne w kontekście zarządzania organizacją

13:45 - 14:45 Przerwa obiadowa

14:45 - 15:45 Sesja plakatowa (sala 111A)

 • Rekrutacja i motywowanie pokolenia Z w obliczu rynku pracownika
 • Emisja i wykorzystanie zielonych obligacji we Francji
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreowaniu wartości produktów
 • Information demnad of foregin labor market from Chinese students' point of view
 • Koncepcja innowacji w sektorze e-commerce
 • Benedetto Cotrugli jako zapomniany pionier podwójnego zapisu
 • Is Industrie 4.0 the end of Strategic Management?

15:45 - 16:00 Przerwa kawowa

16:00 - 17:30 Sesja z praktykami biznesu (sala 111A)

 • dr Tomasz Zawadzki - Budowanie wizerunku marki na przykładzie Xawery Miodowy - Xawery Miodowy
 • Grzegorz Urbański - Karlik on Tour i lagom - Volvo Karlik
 • Filip Szymczak - Jak zbudować przewagę i przetrwać na rynku opierając się na zaufaniu - Filip Szymczak Communications

17:30-18:00 Uroczyste zakończenie + rozdanie certyfikatów oraz prezentów (sala 111A)

Wszystkie sale znajdują się w budynku A (budynek główny UEP - al. Niepodległości 10)

Rejestracja

Krok 1. Wypełnij formularz rejestracyjny

Krok 2. Zdecyduj który z poniższych wariantów wybierasz

Krok 3. Dokonaj opłaty zgodnie z wybranym przez Ciebie wariantem

Koszty

Udział bierny

PLN0
 • Wejście na wszystkie sesje naukowe
 • Wejście na sesje z praktykami biznesu
 •  

Udział czynny

PLN99
 • Wejście na wszystkie sesje naukowe
 • Wejście na sesje z praktykami biznesu
 • Przerwy kawowe, przekąski
 • W przypadku artykułów w języku angielskim - publikacja w czasopiśmie Research Papers in Economics and Finance (po pozytywnych recenzjach)
 • W przypadku artykułów w języku polskim - aktualizacja wkrótce

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Aleja Niepodległości 10
61-875 Poznań

E-mail: gts@ue.poznan.pl

Profil na facebooku